QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
Sản phẩm Than - Đá
Trang chủ  >  Sản phẩm Than - Đá
Thông báo thành lập Xí nghiệp khai thác và kinh doanh Than Đông Triều

Ngày 23 tháng 10 năm 2007, UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ký Quyết định số 3933/GP –UBND cho phép Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh khai thác điểm mỏ than xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều.

Vị trí mỏ than Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được khai thác là tại Xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, diện tích khu vực khai thác 23,7 ha, được giới hạn bởi các điểm góc từ 01 đến 10, có toạ độ hệ toạ độ VN-2000 xác định trên bản đò kèm theo. Phương pháp khai thác: hầm lò, trữ lượng của mỏ được khai thác: 600.000 tấn, công suất khai thác: 40.000 tấn/năm, thời gian khai thác: 15 năm.

Ngày 25 tháng 10 năm 2007, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 906/QĐ-HĐQT về việc thành lập Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh Than Đông Triều, đồng thời tại Quyết định số 907/QĐ-HĐQT đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tâm làm Giám đốc Xí nghiệp. Ngành nghề kinh doanh là: Khai thác chế biến và kinh doanh than các loại; Khai thác và chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; Thi công xây dựng công trình dân dụng và công trình công nghiệp, làm đường giao thông, xây lắp mặt bằng, vận tải thuỷ bộ, xuất nhập khẩu than và các loại vật tư, xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 35kv, gia công cơ khí, lắp máy, điện nước.

Việc thành lập mới Xí nghiệp khai thác và Kinh doanh Than Đông Triều được Hội đồng Quản trị thống nhất và đã được Đại hội cổ đông thông qua, quyết định giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục cần thiết đối với cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc thành lập xí nghiệp mới trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Đây cũng là một trong những thuận lợi lớn của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh khi được UBND cho phép khai thác mỏ than trong tỉnh. Việc thành lập Xí nghiệp khai thác và Kinh doanh Than Đông Triều đã tạo được nhiều công ăn việc làm cho người lao động địa phương, góp phần vào việc nộp ngân sách và mang lại lợi nhuận cho các Công ty cũng như các cổ đông của Công ty.