QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
Sản phẩm Gạch
Trang chủ  >  Sản phẩm Gạch
Sản phẩm gạch

Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Thanh Sơn được thành lập từ tháng 8 năm 2003, có trụ sở tại Khu 10, Phường Thanh Sơn, Thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh chiếm 61% vốn điều lệ, là cổ đông chi phối.

Sau khi thành lập, tháng 11 năm 2003, Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Thanh Sơn đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất Gạch tuynen và đến tháng 6 năm 2004 đã khánh thành nhà máy, tháng 7 năm 2004 chính thức đi vào sản xuất với công suất ban đầu là 15 triệu viên, sau một vài năm ổn định sẽ mở rộng sản xuất, nâng công suất của nhà máy lên 20 triệu viên QTC/năm.

Hiện nay sản phẩm chính của Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Thanh Sơn là sản xuất gạch đặc xây dựng và gạch rỗng 2 lỗ đạt tiêu chuẩn chất lượng theo TCVN 1450-1998 và TCVN 6355-1998.

Sau 3 năm đi vào sản xuất và kinh doanh, Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Thanh Sơn đã tạo dựng được hình ảnh của mình, khẳng định được chất lượng cũng như thương hiệu của sản phẩm. Công suất của nhà máy không ngừng được cải tiến và nâng lên rõ rệt, năm 2005 sản xuất 13 triệu viên, năm 2006 sản xuất đạt 17 triệu viên, vượt công suất thiết kế 2 triệu viên và 9 tháng năm 2007 đã sản xuất được 16,5 triệu viên, phấn đấu hết năm 2007 sẽ sản xuất được 22 triệu viên, tiêu thụ 9 tháng năm 2007 là 16,4 triệu viên, góp phần mang lại đời sống ổn định cho CBCNV toàn Công ty, đóng góp cho ngân sách địa phương và chia lợi nhuận cho các cổ đông góp vốn.

Sau đây là một số hình ảnh về sản xuất cũng như sản phẩm của Công ty.