QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
Điều lệ Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh sửa đổi 2018

Điều lệ Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh sửa đổi đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 06 năm 2018.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.