QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
Dự thảo Quy chế quản trị QNC

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh kính trình Cổ đông Dự thảo Quy chế quản trị của Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.