QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
Quy chế quản trị Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh

Quy chế quản trị Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 06 năm 2018.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.