QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
Quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty
Quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm niên 2018 đã thống nhất thông qua cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Bà Phạm Thị Thế, sinh ngày 25/06/1972.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông Phạm Minh Tuyến, sinh ngày 18/8/1978.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2018.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.