QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
Điều lệ Công ty
Trang chủ  >  Điều lệ Công ty
Điều lệ Công ty CP xi măng và xây dựng Quảng Ninh

Điều lệ này của Công ty Cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh được thông qua hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 21 tháng 10 năm 2007. Các phụ lục của Điều lệ này và các văn bản sửa đổi Điều lệ là một phần không thể tách rời của Điều lệ.với các nội dung chính như sau:

Tên Công ty

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh

Tên tiếng Anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stock Company

Tên giao dịch: QNCC

Tên viết tắt: QNCC

Trụ sở đăng ký của Công ty

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân - P. Giếng đáy - TP.Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.841648; 033 841640

Fax: 033.841.639; 033.841.643

E-mail : info@qncc.com.vn

Website: qncc.com.vn

Tại thời điểm Thông qua bản đều lệ này Công ty có 12 đơn vị trực thuộc và giữ cổ phần chi phối 3 công ty:Công ty Cổ phần Hải Long, Công ty cổ phần Phương Mai, Công ty cổ phần Gốm Xây dựng Thanh Sơn.

Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo điều 50.2 và điều 51 hoặc gia hạn hoạt động theo điều 52 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập là 50 năm.

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất xi măng, sản xuất đá xây dựng và các loại vật liệu khác ( Đá xẻ ốp lát, gạch xây, tấm lợp xi măng...) Sản xuất chế biến than, khai thác và chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Thi công xây dựng công trình dân dụng và công trình công nghiệp, làm đường giao thông, san lắp mặt bằng, vận tải thủy bộ, khảo sát thăm dò, tư vấn thiết kế mỏ và xây dựng. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân cư. Xuất nhập khẩu trực tiếp các loại vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị và các loại vật liệu xây dựng. Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 35 KV. Kinh doanh cảng biển, kinh doanh vận tải sông, biển, kho vận. Sản xuất kinh doanh bao bì đựng xi măng. Kinh doanh thương mại, du lịch, khách sạn, nhà hàng, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ của Công ty là 125.000.000.000VND ( Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ

Điều lệ chi tiết