QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Điều lệ Công ty | Hội đồng quản trị | Thông tin Tài Chính | Thông tin cổ phiếu | Báo cáo thường niên | Quy trình công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Trang chủ  >  Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo thường niên năm 2013

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

Báo cáo thường niên năm 2012

Báo cáo thường niên của Công ty năm 2012.

Báo cáo thường niên năm 2010

Báo cáo thường niên năm 2010 của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2009

Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2009

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008
Bài viết khác
Trang số:   Trang trước
Về đầu trang   
Tin mới
01/01/1900Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
12/04/2019Thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
01/01/1900Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm năm 2018 (Đã kiểm toán)
01/01/1900Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (Đã kiểm toán)
15/03/2019Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2018
15/03/2019Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018
15/03/2019CBTT Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
14/03/2019CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
14/03/2019CBTT và giải trình nghĩa vụ thuế của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh