QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Điều lệ Công ty | Hội đồng quản trị | Thông tin Tài Chính | Thông tin cổ phiếu | Báo cáo thường niên | Quy trình công bố thông tin
Thông tin Tài Chính
Trang chủ  >  Thông tin Tài Chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016

Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2015

Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2015

Báo cáo tài chính quí IV năm 2015.

Báo cáo tài chính quí IV năm 2015.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015

Báo cáo tài chính Quí II năm 2015

Báo cáo tài chính Quí II năm 2015.

Báo cáo tài chính Quí I năm 2015

Báo cáo tài chính Quí I năm 2015
Bài viết khác
Trang số:   Trang trước   |   Trang sau 
Về đầu trang   
Tin mới
30/09/2020Thông báo chuyển sàn giao dịch mã chứng khoán QNC.
24/09/2020Thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu QNC tại HNX.
28/08/2020Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
01/08/2020Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
21/07/2020Thông báo tuyển dụng năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
10/07/2020BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.
09/06/2020Thông báo về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.
01/06/2020Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
01/06/2020Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.