QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Điều lệ Công ty | Hội đồng quản trị | Thông tin Tài Chính | Thông tin cổ phiếu | Báo cáo thường niên | Quy trình công bố thông tin
Thông tin cổ đông
Trang chủ  >  Thông tin cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - QNC

Báo cáo thường niên năm 2017

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo v/v thay đổi Nhân sự quản lý cấp cao của Công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên QNC năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Bài viết khác
Trang số:   Trang trước   |   Trang sau 
Về đầu trang   
Tin mới
08/05/2020Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
20/04/2020Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu.
20/04/2020CBTT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
16/04/2020Thông báo về việc hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 chốt ngày 10/03/2020 (Do thay đổi thời gian/địa điểm tổ chức ĐHCĐ 2020 vì dịch bệnh Covid)
14/04/2020Thư mời chào giá về việc biên tập Bản đồ trích lục hiện trạng xin thuê đất.
08/04/2020Thông báo tuyển dụng đợt 3 năm 2020.
07/04/2020Thông báo thay đổi thời gian/địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
07/04/2020Báo cáo thường niên năm 2019.
01/04/2020Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.