QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
Báo cáo Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty QNC

Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh kính trình quý cổ đông kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Công bố thông tin Kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)
2. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)
3. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)
4. V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Xem chi tiết tại đây)
5.Tờ trình Phương án Phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Xem chi tiết tại đây)

6.Điều lệ Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh (Xem chi tiết tại đây)
7.Quy chế quản trị Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh (Xem chi tiết tại đây)

Số lượt đọc:  133  -  Cập nhật lần cuối:  29/06/2018 06:38:30 PM
Các tin mới:  
Những bài đã đưa:
Tin mới
Thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu QNC tại HNX.
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
Thông báo tuyển dụng năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.
Thông báo về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.
Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
Chứng chỉ & Giải thưởng