QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
Báo cáo Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty QNC

Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh kính trình quý cổ đông kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Công bố thông tin Kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)
2. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)
3. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)
4. V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Xem chi tiết tại đây)
5.Tờ trình Phương án Phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Xem chi tiết tại đây)

6.Điều lệ Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh (Xem chi tiết tại đây)
7.Quy chế quản trị Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh (Xem chi tiết tại đây)

Số lượt đọc:  105  -  Cập nhật lần cuối:  29/06/2018 06:38:30 PM
Các tin mới:  
Những bài đã đưa:
Tin mới
Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm năm 2018 (Đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (Đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018
CBTT Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
CBTT và giải trình nghĩa vụ thuế của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Chứng chỉ & Giải thưởng