QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
Báo cáo Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty QNC

Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh kính trình quý cổ đông kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Công bố thông tin Kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)
2. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)
3. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)
4. V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Xem chi tiết tại đây)
5.Tờ trình Phương án Phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Xem chi tiết tại đây)

6.Điều lệ Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh (Xem chi tiết tại đây)
7.Quy chế quản trị Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh (Xem chi tiết tại đây)

Số lượt đọc:  121  -  Cập nhật lần cuối:  29/06/2018 06:38:30 PM
Các tin mới:  
Những bài đã đưa:
Tin mới
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
Thư mời chào giá cung cấp Đất sét.
Thư mời chào giá vận chuyển Xi măng rời gia công.
Thư mời chào giá kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo của hệ thống quan trắc khí thải tự động năm 2020.
Thư mời chào giá quan trắc giám sát môi trường năm 2020.
Thông báo tuyển dụng đợt 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
Thư mời chào giá thầu khai thác mỏ đá vôi Phương Nam.
Thư mời chào giá Bê tông chịu lửa và phụ kiên.
Chứng chỉ & Giải thưởng