QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét.

Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

Báo cáo tài chính Riêng bán niên 2019 đã được soát xét của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

Số lượt đọc:  106  -  Cập nhật lần cuối:  05/09/2019 12:10:22 PM
Các tin mới:  
Những bài đã đưa:
Chứng chỉ & Giải thưởng