QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
CBTT về việc thay đổi Nhân sự quản lý cấp cao Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty như sau:

1. Ông: Đinh Đức Hiển: Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 27/03/2017, theo nguyện vọng thôi của cá nhân

2. Ông: Nguyễn Xuân Quế: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 28/03/2018, theo nguyện vọng xin thôi của cá nhân.

3. Thống nhất cơ cấu tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 07 thành viên lên 08 thành viên

4. Bầu bổ sung ông Đỗ Hoàng Phúc làm thành viên HĐQT và bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 28/03/2018

5. Bầu bổ sung bà Phạm Thị Thế: Phó Tổng giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 28/03/2018.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

Số lượt đọc:  118  -  Cập nhật lần cuối:  27/03/2018 05:52:27 PM
Các tin mới:  
Những bài đã đưa:
Chứng chỉ & Giải thưởng