QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
Quyết định v/v thay đổi Người Đại diện theo pháp luật QNC

Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh từ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sang Tổng giám đốc điều hành Công ty theo Nghị quyết và Điều lệ hoạt động Công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua cụ thể:

Họ và tên Người Đại diện theo pháp luật Công ty ông: Tô Ngọc Hoàng

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành Công ty

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2018.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

Số lượt đọc:  80  -  Cập nhật lần cuối:  06/07/2018 07:45:18 AM
Các tin mới:  
Những bài đã đưa:
Tin mới
Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm năm 2018 (Đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (Đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018
CBTT Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
CBTT và giải trình nghĩa vụ thuế của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Chứng chỉ & Giải thưởng