QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
THÔNG BÁO VIỆC VIỆC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ QNC


- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Đầu tư VAWAZ Việt Nam
- Mã chứng khoán: QNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.900.000 CP (tỷ lệ 7,5%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tô Ngọc Hoàng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.900.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/10/2020

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/10/2020.

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại đây: https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-uc-QNC.html?_des_tab=3


Số lượt đọc:  193  -  Cập nhật lần cuối:  08/10/2020 01:41:49 PM
Các tin mới:  
Những bài đã đưa:
Chứng chỉ & Giải thưởng