QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên QNC năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên QNC năm 2019

1. Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên QNC năm 2019.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

2. Quyết định miễn nhiệm các thành viên HĐQT và miễn nhiệm các chức danh quản lý Công ty.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

3. Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

Số lượt đọc:  80  -  Cập nhật lần cuối:  18/06/2019 03:05:26 PM
Các tin mới:  
Những bài đã đưa:
Chứng chỉ & Giải thưởng