QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 
Xi măng xanh bảo vệ môi trường

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Điều lệ Công ty | Hội đồng quản trị | Thông tin Tài Chính | Thông tin cổ phiếu | Báo cáo thường niên | Quy trình công bố thông tin
Điều lệ Công ty
Trang chủ  >  Điều lệ Công ty
Điều lệ Công ty CP xi măng và xây dựng Quảng Ninh

Điều lệ này của Công ty Cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh được thông qua hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 21 tháng 10 năm 2007. Các phụ lục của Điều lệ này và các văn bản sửa đổi Điều lệ là một phần không thể tách rời của Điều lệ.với các nội dung chính như sau:

Tên Công ty

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh

Tên tiếng Anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stock Company

Tên giao dịch: QNCC

Tên viết tắt: QNCC

Trụ sở đăng ký của Công ty

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân - P. Giếng đáy - TP.Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.841648; 033 841640

Fax: 033.841.639; 033.841.643

E-mail : info@qncc.com.vn

Website: qncc.com.vn

Tại thời điểm Thông qua bản đều lệ này Công ty có 12 đơn vị trực thuộc và giữ cổ phần chi phối 3 công ty:Công ty Cổ phần Hải Long, Công ty cổ phần Phương Mai, Công ty cổ phần Gốm Xây dựng Thanh Sơn.

Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo điều 50.2 và điều 51 hoặc gia hạn hoạt động theo điều 52 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập là 50 năm.

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất xi măng, sản xuất đá xây dựng và các loại vật liệu khác ( Đá xẻ ốp lát, gạch xây, tấm lợp xi măng...) Sản xuất chế biến than, khai thác và chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Thi công xây dựng công trình dân dụng và công trình công nghiệp, làm đường giao thông, san lắp mặt bằng, vận tải thủy bộ, khảo sát thăm dò, tư vấn thiết kế mỏ và xây dựng. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân cư. Xuất nhập khẩu trực tiếp các loại vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị và các loại vật liệu xây dựng. Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 35 KV. Kinh doanh cảng biển, kinh doanh vận tải sông, biển, kho vận. Sản xuất kinh doanh bao bì đựng xi măng. Kinh doanh thương mại, du lịch, khách sạn, nhà hàng, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ của Công ty là 125.000.000.000VND ( Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ

Điều lệ chi tiết

Số lượt đọc:  1695  -  Cập nhật lần cuối:  07/04/2008 02:15:14 PM
Các tin mới:  
Tin mới
13/06/2024CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH - SẢN XUẤT GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
13/06/2024NGHỊ QUYẾT HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2024
11/06/2024BIỂU DƯƠNG 80 ĐIỂN HÌNH TRONG THỰC HIỆN CVĐ “PHỤ NỮ QUẢNG NINH CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” GIAI ĐOẠN 2021-2023
07/06/2024CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI
04/06/2024BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ CÁC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
22/05/2024TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
06/05/2024TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN QNC 2024
03/05/2024SỐ 823 TB VV MỜI THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CTY QNC
20/04/2024BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024