QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

09/05/2019 05:11' PM

Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

23/04/2019 01:24' PM

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

01/01/1900 12:00' AM

Thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

12/04/2019 05:43' PM

Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm năm 2018 (Đã kiểm toán)

01/01/1900 12:00' AM

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (Đã kiểm toán)

01/01/1900 12:00' AM

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2018

15/03/2019 06:09' PM
Trang số:   Trang trước   |   Trang sau 
Về đầu trang   
Tin mới
Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm năm 2018 (Đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (Đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018
CBTT Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
CBTT và giải trình nghĩa vụ thuế của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Chứng chỉ & Giải thưởng