QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức

Thư mời chào giá cung cấp Phụ gia trợ nghiền.

08/05/2020 10:52' AM

Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

08/05/2020 08:35' AM

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

08/05/2020 08:34' AM

Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu.

20/04/2020 05:10' PM

CBTT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

20/04/2020 05:09' PM

Thông báo về việc hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 chốt ngày 10/03/2020 (Do thay đổi thời gian/địa điểm tổ chức ĐHCĐ 2020 vì dịch bệnh Covid)

16/04/2020 03:43' PM

Thư mời chào giá về việc biên tập Bản đồ trích lục hiện trạng xin thuê đất.

14/04/2020 01:58' PM
Trang số:   Trang trước   |   Trang sau 
Về đầu trang   
Tin mới
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu.
CBTT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
Thông báo về việc hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 chốt ngày 10/03/2020 (Do thay đổi thời gian/địa điểm tổ chức ĐHCĐ 2020 vì dịch bệnh Covid)
Thư mời chào giá về việc biên tập Bản đồ trích lục hiện trạng xin thuê đất.
Thông báo tuyển dụng đợt 3 năm 2020.
Thông báo thay đổi thời gian/địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Báo cáo thường niên năm 2019.
Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
Chứng chỉ & Giải thưởng