QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức

CBTT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

20/04/2020 05:09' PM

Thông báo về việc hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 chốt ngày 10/03/2020 (Do thay đổi thời gian/địa điểm tổ chức ĐHCĐ 2020 vì dịch bệnh Covid)

16/04/2020 03:43' PM

Thư mời chào giá về việc biên tập Bản đồ trích lục hiện trạng xin thuê đất.

14/04/2020 01:58' PM

Thông báo tuyển dụng đợt 3 năm 2020.

08/04/2020 03:34' PM

Thông báo thay đổi thời gian/địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

07/04/2020 05:07' PM

Báo cáo thường niên năm 2019.

07/04/2020 07:44' AM

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

01/04/2020 06:10' PM
Trang số:   Trang trước   |   Trang sau 
Về đầu trang   
Tin mới
Thông báo thay đổi thời gian/địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Báo cáo thường niên năm 2019.
Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Đã kiểm toán)
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thông báo V/v ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Báo cáo vốn chủ sở hữu sau đợt phát hành cổ phiếu tăng VĐL đã được kiểm toán của Công ty.
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
CBTT về thời gian, địa điểm chính thức để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên QNC năm 2020.
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Chứng chỉ & Giải thưởng