QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Home
 
About Us
 
Products and Services
 
Projects
 
News & Events
 
Internal
 
Contact Us
Lam Thach expanding Plant | Cai Lan Industrial Zone
Projects

Cai Lan Industrial Zone

Cai Lan industrial zone - Ha Long city invested by Quang Ninh Construction and Cement Company has the area of 78 ha with the total cap - ital of 150 bililon VND, the system of synchronous infrastructures, ...

Lam Thach expanding Plant

Thủ Tướng Chính Phủ giao cho Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dụng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Cái lân tỉnh Quảng Ninh tại quyết định số 899/QĐ - TTG ngày 20 tháng 9 năm 2000 với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng.

CERTIFICATES