QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Home
 
About Us
 
Products and Services
 
Projects
 
News & Events
 
Internal
 
Contact Us
Cai Lan Industrial Zone | Apartment Center | Cement Plant | Mechanical Equiments Invested | Infrastructure Business | Products Other
Cai Lan Industrial Zone

Cai Lan Industrial Zone

Cai Lan industrial zone - Ha Long city invested by Quang Ninh Construction and Cement Company has the area of 78 ha with the total cap - ital of 150 bililon VND, the system of synchronous infrastructures: the system of water drainage supply, trasport system, wastewater treatment station, system of electricity supply and the communication system. Cai Lan industrial zone lies close to Cai Lan deep - sea port national highway 18A to the Suoth. Cai Lan port has a currenf for ships of 18 Miles (27 km); 110 wide; 8,8 deep and a tidial level of 3,6m (maximim 4,46.). Cai Lan port can accommodate ships of 40,000 tonsto go in and out for goods han dling.
Such favorable conditions listed above will attact investor in Cai Lan industrial zone. Particularly, in order to encourage investors in Cai Lan industrial zone, on March 2nd 2000 Quang Ninh Provincial People’s Committee issued the Decision No 445/2000/QĐ -UB reference issuing some favorable policies, invesment ancouragement in Quang Ninh industrial zone.
In the spirit of cooperation and interactive assistance based on equality and mutual benelit. Quang Ninh Constructrion and Cement Company will create all favorable condictions in Cai Lan industrial zone.

Well come you!

Số lượt đọc:  716  -  Cập nhật lần cuối:  27/06/2005 06:13:31 PM
Lastest News
10/09/2023NGÀY HỘI VRACBANK TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG
09/09/2023TUYÊN TRUYỀN THÚC ĐẨY PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN, VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH KHÔNG CÓ RÁC
05/09/2023CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (QNC) CHÚC MỪNG CÁC TRƯỜNG HỌC NHÂN NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (2023-2024)
31/08/2023CÔNG TY CP XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH: TẬP HUẤN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
29/08/2023BCTC BÁN NIÊN SOÁT XÉT NĂM 2023
27/08/2023Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh sản xuất gắn với bảo vệ môi trường
26/08/2023Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh: Nỗ lực bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh
17/08/2023ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HĐND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ ĐẾN KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI QNC
21/07/2023BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023
CERTIFICATES